Theoriecertificaat verplicht voor het aanvragen van een toets of praktijkexamen